Prohlídka školy na dálku

fulltext

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
29
Informace k zahájení školního roku 2022/2023
Rozvrh 2022/2023
30 31 1
Školní rok 2022/2023
2 3 4
5
Třídní schůzky a schůze SRPŠ 2022/2023
6 7 8 9 10 11
12 13 14
Měsíční plán na ZÁŘÍ
Plavání předškoláků
15 16 17 18
19
Pěšky do školy
Fotografie Hvězdičky
20
Pěšky do školy
21
Pěšky do školy
22
Pěšky do školy
23
Pěšky do školy
24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápis ze schůze 4. 11. 2021

Zápis ze schůze 4. 11. 2021Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lukavice

konané 4. 11. 2021

 

Přítomni:

Zástupci rodičů: Šárka Bartošová, Lenka Halbrštátová

Zástupci učitelů: Eva Uhlířová

Host: paní ředitelka Jitka Hájková

 

Omluveni: Ilona Severová, Lenka Kristková, Veronika Středová

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
 2. Diskuze
 3. Usnesení

 

 

 1. Členové obdrželi předem k prostudování výroční zprávu školy za rok 2020/2021, která byla na jednání projednávána
 • byl připomínkován samotný název výroční zprávy, součástí zprávy je i činnost v mateřské škole
 • díky epidemiologické situaci na podzim 2020 se nekonala akce SRPŠ Noc světlušek, naopak žáci 5. ročníku se účastnili akce Den dětí 2021
 • byl vysvětlen grantový projekt Šablony (pochvala ŠR za obdivuhodné nasazení všech učitelek za účast v těchto dobrovolných projektech, za vedení veškeré administrativy, vykazování apod.)
 • diskutovány nově přijaté děti s poruchou autistického spektra a možnost dalšího vzdělávání pro práci s těmito dětmi; napomenutí a důtka třídního učitele za užití návykových látek; diskuze nad dalším směřováním obsahu a způsobu výuky školy
 • v části výroční zprávy o spolupráci se školskou radou vypustit větu o uložení napsání článku

 

 1. Diskuze

               -     doporučeno zařadit všechny výroční zprávy na webu školy do jedné záložky

 • prosba o zveřejňování jednotlivých zápisů z jednání školské rady na webu školy (povinnost nejméně 1x ročně vychází z jednacího řádu ŠR)
 • umístit na web školy do záložky školské rady e-mailové kontakty jednotlivých členů
 • aktualizace jednacího řádu školské rady (OÚ)
 • diskutována možnost uvedení seznamu zaměstnanců na web školy

 

 

 1. Usnesení
 • výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla schválena

 

 

 

 

V Lukavici 5. 11. 2021                                                                     zapsala Lenka Halbrštátová