Prohlídka školy na dálku

fulltext

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
25
Třídní schůzky pro rodiče
25. , 26.4. a 29. 4. info k akcím
26
Třídní schůzky pro rodiče
27 28
Jeden svět na školách
29 30 1
PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
2
AKCE KVĚTEN
3 4
ZÁPIS MŠ 2022/2023
5
Vyrábění s tatínky 5. 5.
ZÁPIS MŠ 2022/2023
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Zápis ze schůze 4. 11. 2021

Zápis ze schůze 4. 11. 2021Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Lukavice

konané 4. 11. 2021

 

Přítomni:

Zástupci rodičů: Šárka Bartošová, Lenka Halbrštátová

Zástupci učitelů: Eva Uhlířová

Host: paní ředitelka Jitka Hájková

 

Omluveni: Ilona Severová, Lenka Kristková, Veronika Středová

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
 2. Diskuze
 3. Usnesení

 

 

 1. Členové obdrželi předem k prostudování výroční zprávu školy za rok 2020/2021, která byla na jednání projednávána
 • byl připomínkován samotný název výroční zprávy, součástí zprávy je i činnost v mateřské škole
 • díky epidemiologické situaci na podzim 2020 se nekonala akce SRPŠ Noc světlušek, naopak žáci 5. ročníku se účastnili akce Den dětí 2021
 • byl vysvětlen grantový projekt Šablony (pochvala ŠR za obdivuhodné nasazení všech učitelek za účast v těchto dobrovolných projektech, za vedení veškeré administrativy, vykazování apod.)
 • diskutovány nově přijaté děti s poruchou autistického spektra a možnost dalšího vzdělávání pro práci s těmito dětmi; napomenutí a důtka třídního učitele za užití návykových látek; diskuze nad dalším směřováním obsahu a způsobu výuky školy
 • v části výroční zprávy o spolupráci se školskou radou vypustit větu o uložení napsání článku

 

 1. Diskuze

               -     doporučeno zařadit všechny výroční zprávy na webu školy do jedné záložky

 • prosba o zveřejňování jednotlivých zápisů z jednání školské rady na webu školy (povinnost nejméně 1x ročně vychází z jednacího řádu ŠR)
 • umístit na web školy do záložky školské rady e-mailové kontakty jednotlivých členů
 • aktualizace jednacího řádu školské rady (OÚ)
 • diskutována možnost uvedení seznamu zaměstnanců na web školy

 

 

 1. Usnesení
 • výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla schválena

 

 

 

 

V Lukavici 5. 11. 2021                                                                     zapsala Lenka Halbrštátová