Prohlídka školy na dálku

fulltext

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
28
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
29
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
PŘEJEME VÁM
30
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
1
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
2
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
3
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
4
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
5
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
6
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
7
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
8
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
9
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
10
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
11
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
12
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
13
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
14
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
15
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
16
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
17
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
18
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
19
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
20
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
21
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
22
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
23
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
24
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
25
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
26
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
27
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
28
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
29
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
30
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
31
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
1
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozvrh na šk.rok 2020 -2021 naleznete v sekci rozvrhy.

Novější 1

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Datum konání: 15. 6. 2021

zÁPIS 1.PNG


Publikováno 9. 6. 2021 16:26

Fotografování

Datum konání: 8. 6. 2021

V úterý 8. 6. se budeme fotit. 


Publikováno 6. 6. 2021 9:58

Samoobslužný "Kočičí" Den dětí

Datum konání: 1. 6. 2021

Výstřižek den dětí.PNG


Publikováno 26. 5. 2021 21:50

Volby do Školské rady 2021

Datum konání: 1. 6. 2021

Výstřižek volby.PNG


Publikováno 26. 5. 2021 21:49

Volby do školské rady

Datum konání: 1. 6. 2021

 

 VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Lukavice, okres Ústí nad Orlicí vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 1. 6. 2021 v budově základní školy od 14:00 do 17:00 hodin a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Způsob volby:

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte ředitelce školy a to do 17. 5. 2021 na email zs@zs-ms-lukavice.cz.  Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od  18. 5. 2021 na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu budovy školy.

Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Činnost školské rady:

 • vyjadřuje s k návrhům školních vzdělávacích programů;
 • schvaluje výroční zprávu školy a školní řád;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy
 • projednává návrh rozpočtu školy;
 • projednává inspekční zprávy ČŠI;
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

V LUkavici 23. 4. 2021                                                         Mgr. Jitka Hájková, ředitelka školy


Publikováno 23. 4. 2021 11:38

Třídní schůzky

Datum konání: 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se konají prezenčně v pondělí 3. 5. a úterý 4. 5. od 14:00 do 17:00 hodin. Konkrétní čas a termín své návštěvy ve škole si, prosím, rezervujte v rezervačním systému (pro rodiče - rezervace - zvolit třídu a zapsat se do vybraného termínu a intervalu), kde je i podrobný popis, jak na to.

Těšíme se na Vás na živo...

 


Publikováno 21. 4. 2021 8:00

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

Datum konání: 30. 4. 2021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 od 1. 9. školního roku 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, rozhodla svojí ředitelkou o přijetí k základnímu vzdělávání podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

 

Uchazeč pod registračním číslem 1/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 2/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 4/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 5/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 8/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 9/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 11/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 12/21: přijat k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 13/21: přijat   k základnímu vzdělávání

Uchazeč pod registračním číslem 14/21: přijat   k základnímu vzdělávání

 Uchazeč pod registračním číslem 15/21: přijat   k základnímu vzdělávání

 

 

V Lukavici dne 30. 4. 2021                                 Mgr. Jitka Hájková, ředitelka školy


Publikováno 30. 4. 2021 9:38

Informace o prezenční výuce od 12. 4. 2021

Datum konání: 12. 4. 2021

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

v pondělí 12. 4. 2021 se otevřou dveře školy a my Vás tu u nich budeme s otevřenou náručí vítat. TENTOKRÁT VŠECHNY!!!J. Už se na vás ve škole moc těšíme.  

 

Zasíláme bližší informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 • Do školy mohou docházet pouze žáci zdraví, bez příznaků nemoci. Není požadováno žádné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.  U dětí a žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr v pondělí a ve čtvrtek – bližší informace níže.
 • Po celou dobu pobytu ve škole (vyjma svačiny a oběda) musí mít žáci nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. Prosíme i o náhradní v sáčku, jedna/jeden jistě dětem na celé dopoledne, případně i část odpoledne, nestačí.
 • Výuka se bude řídit platným rozvrhem hodin, podle kterého vyučovali žáci od 30. 11. 2020 (po prvním návratu do škol).
 • Školní jídelna je stále v provozu dle platných hygienických opatření.
 • Stejně tak není omezen ani výdej svačin. Kdo odebírá, bude mít v pondělí automaticky svačinu přihlášenou.
 • Provoz zájmových kroužků zatím nebude.

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Její provoz je organizačně velmi náročný, pokud není možno míchat žáky různých tříd, proto se předem omlouváme, pokud nevyhovíme všem tak, jak by potřebovali: 

Ranní ŠD - od 6:30 do 8:00

 • 1., 2. a 4. ročník, žáci budou od rána v oddělených odděleních pod dohledem paní vychovatelky Ivy Poláčkové, která bude zároveň vykonávat dohled nad oběma skupinami.
 • 3. ročník se zatím v týdnu od 12. – 16. 4. 2021 bude scházet v ranní ŠD ve své třídě, následně dle individuální konzultace s paní třídní učitelkou můžeme pozměnit.

Odpolední ŠD

 • 1. ročník - paní vychovatelka Iva Poláčková - provoz do 16:00 hodin. 
 • 2. a 4. ročník - paní vychovatelka Michaela Malíková - provoz do 15:00 hodin. 
 • 3. ročník – paní asistentka Pavlína Kultová – provoz do 15:00 (možná změna od dalšího týdne, dle aktuální situace).

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • U dětí a žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Pokud se testování dítě či žák nezúčastní, nesmí se prezenční výuky účastnit. Škola v tomto případě zajistí studijní materiál a sdělí obsah učiva nepřítomnému žákovi či dítěti a jeho zákonným zástupcům jako při běžné absenci.
 • Pravidelně v pondělí a ve čtvrtek (výjimečně v jiné dny, pokud žák nastoupí do školy v průběhu týdne).
 • Testování bude samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů, kterými škola disponuje a u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (1 zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (lékař). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Organizace testování na naší škole:

 • Testování dětí, kteří půjdou ráno do ŠD

Od 6:30 do 7:15 za dohledu personálu školy se samostatně (případně se zákonným zástupcem) testuje ve školní jídelně neprodleně po vstupu do školy, kde následně vyčká 15 minut na výsledky a při negativním výsledku odchází do šatny a do ŠD. V případě pozitivního výsledku budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří jsou povinni si žáka bez prodlevy vyzvednout.

 • Testování dětí, kteří nenavštěvují ranní ŠD

V doprovodu zákonných zástupců - probíhá od 7:30 do 7:45 ve školní jídelně. Po výsledku testu (negativní) odchází žák do šatny a následně do ŠD ke své skupině.

Bez doprovodu rodičů, samotestování – probíhá ve třídě pod dohledem pedagoga v 7:45 (škola je pro tyto žáky otevřená od 7:30, po přezutí odchází do své třídy a vyčkají na testování ve své lavici), prosíme o dodržení včasného příchodu, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování běžné výuky.

Souběžně s testováním žáků ZŠ bude ve školní jídelně průběžně probíhat i testování dětí MŠ pod dohledem zákonných zástupců. Předem se tedy omlouváme, pokud se kapacitně do jídelny nevejdete a budete muset na testování vyčkat venku před školou.

 • Instruktážní video k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s

 

Děkujme žákům i rodičům, že jsou připraveni respektovat a dodržovat všechna nařízení, která jsou spojena s obnovením prezenční výuky. Není vyloučeno, že může dojít ke změnám v návaznosti na postupné uvolňování opatření. O případných změnách Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme také za to, že jste opět byli skvělými učiteli. Vedli jste si skvěle! 

Pokud máte nějaké nejasnosti či další nezodpovězené otázky, kontaktujte, prosím, paní třídní učitelku nebo ředitelku školy. Pokud to bude v našich možnostech, rády objasníme. 

 

Kolektiv ZŠ Lukavice

 

Přílohy, které spolu s těmito informacemi najdete také v emailu:

 • Letáček pro žáky - testování

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 • Letáček pro rodiče – testování

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 


Publikováno 8. 4. 2021 18:32

Zápis do 1. třídy

Datum konání: 6. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Výstřižek.PNG

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

je nám to moc líto, ale vzhledem k epidemiologické situaci jsme i v letošním roce nuceni organizovat zápis do prvních tříd základních škol distančně.

Součástí tohoto příspěvku je kromě  Žádosti o přijetí žáka do školy,  Zápisový list pro školní rok 2021/2022 a žádost o odklad. Prvňáčkům, kteří patří do spádové oblasti naší školy, bylo vše rozvezeno do schránky i v tištěné podobě společně s dopisem a malým dárkem pro budoucího prvňáčka.

Vzhledem k okolnostem bude možné podat žádost se zápisovým listem do školy opět v určeném období (nikoli jen jeden den, jak je tomu při běžném, prezenčním zápise), a to od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a u hlavního vchodu do školy (vitrína nebo dveře) do 30. 4. 2021. 

Vyplněnou Žádost a Zápisový list mohou zákonní zástupci doručit do školy následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - a2e9tvw
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole – lze nechat u paní Danuše Sklenářové dole u okénka nebo po předchozí domluvě můžete předat i ředitelce školy (465 621 410, 739 631 693)

Po doručení všech potřebných dokumentů do školy, Vám bude SMS zprávou zasláno registrační číslo, pod kterým je Vaše žádost vedena (jedná se o číslo, na základě kterého si můžete zkontrolovat vyhlášení výsledků zápisu).

Pokud budou zákonní zástupci žáka žádat o odklad školní docházky, je potřeba vyplnit Žádost o odklad školní docházky (na webových stránkách školy, lze po předchozí domluvě poslat zákonným zástupcům i emailem) a doručit do školy společně s Źádostí o přijetí a Zápisovým listem. Následně je potřeba dodat doporučení o odkladu školní docházky vydané Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo jiným Speciálně pedagogickým centrem (např. SPC Kamínek Ústí nad Orlicí) – doporučení může být do školy dodáno později, po vyšetření dítěte poradnou (vzhledem k naplnění termínů PPP).

Pokud bude ke konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude pro děti zorganizována i motivační část, které se budou moci zúčastnit v doprovodu zákonných zástupců osobně, jako tomu bylo minulý rok.

Děkujeme za důvěru, se kterou nám svěřujete své dítě ke školnímu vzdělávání.

 

Žádost 2021.docx

Zápisní list.docx

Registrační číslo.docx

Žádost o odklad školní docházky.docx


Publikováno 18. 3. 2021 10:01

Recitační soutěž

Datum konání: 30. 3. 2021

07b1b5a530e2f0757b0ea245a3e46918.jpg

1.–3. ročník, 13:00, https://join.skype.com/zefeaXO1qep6

4.–5. ročník, 13:30, https://join.skype.com/JBXMNWOkdqfy

 


Publikováno 26. 3. 2021 7:37

Novější 1