Prohlídka školy na dálku

Fulltextové vyhledávání

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
29
Zápis do 1. třídy - výsledky
30 1
Měs. plán KVĚTEN
2
Zápis dětí do MŠ Lukavice
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
Vyšly VOŇAVÉ POHÁDKY
21 22 23 24 25 26
5. nedělní kavárnička - letošní poslední
27 28 29 30
Seznam přijatých dětí do mateřské školy k 1. 9. 2024
Seznam nepřijatých dětí do mateřské školy k 1. 9. 2024
31 1
Měs. plán ČERVEN
2
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Praktické informace

Základní informace

 • Personální obsazení
 • Co potřebuje dítě do MŠ
 • Omlouvání dětí z MŠ
 • Co by mělo dítě umět před nástupem do školky
 • Dovednosti předškoláka před vstupem do školy 

Personální obsazení

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jitka Hájková

Zástupkyně ředitelky MŠ: Jana Valachová DiS.

Učitelky: Natálie Jarišová DiS., Veronika Snovická DiS., Michaela Malíková

Asistent pedagoga: Marcela Kulhavá, Gabriela Vítková

Školní asistent: Gabriela Vítková

Rozdělení tříd pro rok 2022/2023

Sluníčka (starší a předškolní děti) - Jana Valachová, Natálie Jarišová,

Hvězdičky (mladší děti) - Michaela Malíková, Veronika Snovická

Kontakty:

e- mail MŠ (zástupkyně MŠ) ms@zs-ms-lukavice.cz

e-mail třída Sluníčka: mslukaviceslunicka@seznam.cz 

e-mail třída Hvězdičky: mslukavicehvezdicky@seznam.cz

mobilní telefon MŠ  +420 723 649 932

pevnou linku MŠ a ŠJ  +420 465 621 426

Omlouvání dětí z MŠ

 • do MŠ jsou přijímány pouze zdravé děti bez příznaků infekčních či jiných nemocí. Snažíme se předcházet pro vás komplikovanějším situacím, které by mohly vzniknout. Děkujeme.
 • v době nepřítomnosti omlouvá rodič své dítě na nejlépe na e- mail své třídy  mslukaviceslunicka@seznam.cz, mslukavicehvezdicky@seznam.cz, 
 • mobilní telefon MŠ +420 723 649 932 (hovor nebo sms),
 • od 1. 7. 2017 je povinné předškolní vzdělávání
 • zákonný zástupce předškolního dítěte neprodleně omlouvá (případ nemoci, či jiné rodinné situace,..) na e-mail třídy Sluníček, kde ho p. učitelky uloží pro případnou kontrolu,
 • budeme rády za omlouvání všech dětí z obou tříd na tyto e-maily.
 • odhlašení obědů na email jidelna@zs-ms-lukavice.cz, ŠJ  +420 465 621 426

Co potřebuje dítě do MŠ

 • přezůvky do třídy
 • oblečení do třídy: chlapci tepláky, kraťasy, holčičky sukni, tepláčky, legíny
 • pyžamo
 • oblečení v šatně: v sáčku náhradní oblečení na kompletní výměnu při nehodě (přiměřené množství cca 2 kusy od všeho),  na venkovní aktivity jiné oblečení než do třídy
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (při horším počasí pláštěnku, př. gumáky)
 • na venkovní aktivity vhodnou obuv odolnou proti vlhku
 • 1 plastový hrneček s ouškem na pití (podepsaný lihovým fixem)
 • v MŠ děti používají papírové kapesníky v krabičce, na začátku roku prosíme o donesení 2 ks krabiček papírových ubrousků na otření pusy, nosu
 • do oblečení na ven papírové kapesníčky v kapsičce
 • prosíme rodiče, aby všechny věci řádně označili jménem, monogramem (např. lihovým fixem), u starších dětí NUTNÉ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Od 6:30  -  do 16:00

Příchod dětí do MŠ od 6:30 - 8:00.

Příchody a odchody v jinou dobu lze domluvit po domluvě s p. učitelkami, se zástupkyní.

U nově nastupujících dětí v rámci adaptace na nové prostředí rády poradíme se začleněním a vhodnou dobou pobytu.

Po obědě je možné děti vyzvednout v 11:45 h.

Polední klid na lehátkách je přizpůsoben individuálně. Děti, které nespí, si chvíli odpočinou a poté mají klidové činnosti u stolečků.

Odpolední svačina probíhá od 14:00.

MŠ se uzamyká v 16:00.

ŠJ (více v záložce školní jídelna):

Obědy společně s úplatou za mateřskou školu se vybírají buď hotově u vedoucí školní jídelny nebo jsou zasílány platbami přes internetové bankovnictví, vždy v prvních dnech v měsíci.

Při nepřítomnosti vašeho dítěte se prosím odhlašujte do sešitu u kanceláře ŠJ – písemně alespoň 1den předem nebo telefonicky - 465 621 426, e-mailem: jídelna@zs-ms-lukavice.cz

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky

 • Navazovat kontakty s vrstevníky
 • Řešit případné problémy v kontaktu – nevztekat se, neubližovat, ale požádat dospělého o pomoc při řešení
 • Navazovat kontakty i s jinými dospělými, než jsou rodiče a prarodiče
 • Požádat, poděkovat, pozdravit
 • Vyjádřit slovně své potřeby
 • Znát své jméno a příjmení
 • Umět si natáhnout kalhoty, punčocháče, triko, mikinu…
 • Učit dítě, v jakém pořadí si má jednotlivé kusy obléci
 • Obout si boty, před obouváním si je před sebou srovnat, jak patří.
 • Skládat si oblečení, uklízet ho na určené místo
 • Zapínat knoflík
 • Dojít si samostatně a včas na záchod
 • Samostatně se umýt, utřít si ruce do ručníku, pouštět a zavírat vodu
 • Samostatně smrkat, vždy, když je to třeba
 • Zakrývat si ústa a nos při kýchání a kašlání
 • Mýt si ruce před jídlem, po jídle také pusu
 • Správně držet lžíci, starší děti příbor
 • Jíst samostatně, bez krmení, čistě
 • Neodbíhat od jídla, nerozptylovat se

Dovednosti předškoláka před vstupem do školy  

     Vstup do první třídy ZŠ představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činností, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto novou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Zde jsou zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a individuální, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.     

HRUBÁ MOTORIKA

⦁ Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti (např. překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb apod.).

JEMNÁ MOTORIKA

⦁ Předškolák by měl zvládat trhání a stříhání papíru, lepení, modelování, muchlání různých materiálů a činnosti s drobnými předměty (korálky, puzzle apod.).

⦁ P. by měl být samostatný v oblékání (zavazování tkaniček, zapínání zipů, knoflíků apod.), správně používat příbor.

GRAFOMOTORIKA

⦁ Předškolák by měl správně držet psací potřebu, ruka dostatečně uvolněná, správné sezení při kreslení.

⦁ P. by měl umět obkreslovat, vybarvovat, kreslit s detaily. Také by měl zvládat napodobit základní geometrické obrazce a tvary (např. čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, některá čísla apod.).Tahy při kreslení by měly být plynulé.

ZRAKOVÁ PERCEPCE

⦁ Předškolák by měl umět rozpoznat předměty a obrázky jako celek i části (puzzle, pexeso).

⦁ P. by měl porovnávat velikosti, tvary předmětů, najít rozdíly (např. na dvou obrázcích).

⦁ P. by měl rozpoznat jednoduché obrazné symboly a znaky (např. základní dopravní značky, piktogramy, písmena a číslice apod.)

⦁ P. by měl znát základní a odvozené barvy.

 SLUCHOVÁ PERCEPCE

⦁ Předškolák by měl být schopný určit první hlásku, kterou slovo začíná (pes - p).

⦁ P. by měl sluchově rozložit slovo na slabiky (ko-pre-ti-na).

⦁ P. by měl poznat rozdíly mezi hláskami ve slovech (kočl - košl).

PŘEDČÍSELNÉ PŘEDSTAVY

⦁ Předškolák by se měl orientovat v elementárních počtech (vyjmenovat číselnou řadu 1 - 10 a spočítat počet prvků minimálně  - v rozsahu do pěti).

⦁ P. by měl porovnávat počet (méně - více), rozpoznávat základní geometrické tvary, třídit, rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, včera, dnes, zítra, ráno, poledne, odpoledne, večer).

ŘEČ A VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI

⦁ Předškolák by měl být schopen jednoduše reprodukovat povídku, pohádku, dokázat zopakovat krátkou říkanku, básničku.

⦁ P. by měl správně vyslovovat všechny hlásky, mluvit gramaticky správně, mít přiměřenou slovní zásobu.

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZRALOST

⦁ Předškolák by měl zvládat určité sociální situace, umět se odpoutat od rodičů. 

⦁ P. by měl být samostatný v sebeobsluze (stravování, oblékání) a mít osvojené hygienické návyky.

⦁ P. by měl pracovat samostatně, udržovat pořádek ve svých věcech.

⦁ P. by měl uplatňovat základní společenská pravidla (pozdravit, umět požádat, poděkovat, omluvit se, vykat dospělým, “neskákat” do řeči druhým), vědět, jak se chovat v určitých situacích.

⦁ P. by se měl zapojit do práce ve skupině, spolupracovat.

⦁ P. by měl dodržovat daná pravidla ve skupině, být ohleduplný.

⦁ P. by měl mít poznatky dle věku (znát své jméno a příjmení, kolik mu je let, kde bydlí, jména členů rodiny, části těla, povolání, rostliny, zvířata, roční období, národnosti apod.)
(viz. z Desatera pro rodiče dětí předškolního věku (MŠMT))