fulltext

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
26
Hlasování pro Muchovu lípu
Informace nejen pro rodiče nově zapsaných dětí
Informace ze školní jídelny
27
Hlasování pro Muchovu lípu
28
Hlasování pro Muchovu lípu
29
Hlasování pro Muchovu lípu
30
Hlasování pro Muchovu lípu
31
Hlasování pro Muchovu lípu
1
Hlasování pro Muchovu lípu
2
Hlasování pro Muchovu lípu
Projekt ,,Všechno je naruby aneb prázdniny pokračují"
3
Hlasování pro Muchovu lípu
4
Hlasování pro Muchovu lípu
5
Hlasování pro Muchovu lípu
Adaptační den pro nové děti s rodiči
Schůzka pro rodiče
6
Hlasování pro Muchovu lípu
7
Hlasování pro Muchovu lípu
8
Hlasování pro Muchovu lípu
9
Hlasování pro Muchovu lípu
10
Hlasování pro Muchovu lípu
11
Hlasování pro Muchovu lípu
12
Hlasování pro Muchovu lípu
Třídní schůzky a schůzka SRPŠ
Adaptační den ve školce
13
Hlasování pro Muchovu lípu
14
Hlasování pro Muchovu lípu
15
Hlasování pro Muchovu lípu
16
Hlasování pro Muchovu lípu
17
Hlasování pro Muchovu lípu
18
Hlasování pro Muchovu lípu
19
Hlasování pro Muchovu lípu
20
Hlasování pro Muchovu lípu
21
Hlasování pro Muchovu lípu
22
Hlasování pro Muchovu lípu
23
Hlasování pro Muchovu lípu
24
Hlasování pro Muchovu lípu
Dopolední výlet do Babiččina statku v Líšnici
25
Hlasování pro Muchovu lípu
26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Praktické informace

Praktické informace

Provoz mateřské školy: MŠ se otevírá v 6,30 hodin a uzamyká v 16 hodin.

Obědy společně s úplatou za mateřskou školu se vybírají buď hotově u vedoucí školní jídelny nebo jsou zasílány platbami přes internetové bankovnictví,vždy v prvních dnech v měsíci.

Při nepřítomnosti vašeho dítěte se prosím odhlašujte do sešitu u kanceláře ŠJ – písemně alespoň 1den předem nebo telefonicky - 465 621 426, e-mailem: jídelna@zs-ms-lukavice.cz

Připravili jsme pro Vás drobné rady, které jistě pomohou. Učitelka mateřské školy je výborným pozorovatelem, diagnostikem, psychologem a rádcem. Má zkušenosti ze své každodenní práce s dětmi a má možnost srovnání. Dejte na její názor a nedělejte zbytečné předčasné závěry. Správné rozhodnutí v tomto období může ovlivnit celý další vývoj dítěte.

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem

Dítě v této souvislosti získává novou roli, stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku získává automaticky. Je limitována jen dosažením věku a odpovídající vývojové úrovně. Proto je obecně chápána jako potvrzení normality dítěte. Představuje aktuální a zásadní změnu životního stylu, zvýšení nároků a větší důraz na jejich plnění. Role školáka ovlivní rozvoj dětské osobnosti a prožití celého zbývajícího dětství. Zatím nemá přesnější náplň. Její představa se v této době realizuje na symbolické úrovni, ve formě hry. Dítě ve hře předvádí, co o škole ví a svoje zkušenosti doplňuje fantazií. Na této úrovni se mohou uplatňovat nevědomá přání i obavy u očekávané změny, o níž dítě zatím příliš neví.

Doba nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Ve věku 6-7let dochází k vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním a učením. Kompetence, které jsou potřebné k přijatelnému zvládnutí školních požadavků, můžeme rozdělit do dvou skupin:

- školní zralost

školní připravenost

Školní zralost: 

Stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. U nás se zjišťuje orientačně při zápisu do 1.tř., v případě pochybností psychodiagnostickými metodami v pedagogicko-psychologických poradnách. Na základě výsledků vyšetření nebo na žádost rodičů lze začátek školní docházky odložit: ve výjimečných případech uspíšit.

a) zrání organizmu, především jeho CNS – změna celkové kreativity, zvýšení emoční stability a odolnosti vůči zátěži,

b) lateralizace ruky, rozvoj motorické i senzomotorické koordinace a manuální zručnosti,

c) rozvoj zrakového a sluchového vnímání- schopnost vidění na blízko, vizuální diferenciace, tvaru, počtu, směru, vizuální integrace, schopnost sluchové diferenciace – rozlišení podobně znějících hlásek, správné výslovnosti,

d) koordinace činnosti obou hemisfér pro vnímání řeči,

e) schopnost uvažovat na úrovni konkrétních logických operací.

Školní připravenost:

Souhrn předpokladů, nezbytných pro úspěšné zvládnutí všech nároků školy.Subjektivní aspekt celkového problému vstupu do školy. Dítě musí mít nejen zmíněnérozumové předpoklady, ale musí být pro práci ve škole také emočně připravenoa motivováno. Má mít kladný postoj ke škole, k učební látce a ovšem i pozitivní vztahk učiteli a ke spolužákům. Je důležité, zda má dítě dostatečnou možnost aktivně se s celou situací vyrovnat, zda pociťuje, že celý proces ovládá, drží pod vlastní kontrolou.Je tomu tedy podobně, jako v jiných situacích, s nimiž se musí dítě vyrovnávat v průběhu svého života od samého narození.

Dovednosti předškoláka před vstupem do školy

 1. Znát svoje jméno, příjmení, jméno matky- otce, adresu svého bydliště,
 2. Znát jméno prezidenta, hlavní město české republiky,
 3. Umět počítat do 6-ti, seřadit čísla od nejmenšího po největší, pojmy - málo - méně - více, geometrické tvary,
 4. Znát základní i doplňkové barvy,
 5. Charakterizovat a znát - roční období, dny v týdnu,
 6. Orientovat se v čase - ráno, poledne, odpoledne, večer,
 7. Zvládnout osobní hygienu, oblékání - zapnout zip, knoflíky,
 8. Správně držet tužku - opora palce a ukazováčku, tužku drží pouze palec a ukazováček,    ostatní prsty tužky podpírají, nůžky (umět vystřihovat),
 9. Umět smyčku (zavazovat boty),
 10. Správnou výslovnost, vyjadřovat se srozumitelně ve větách, spontálně popisovat události, klást otázky a odpovídat na otázky, mít přiměřeně širokou slovní zásobu, rozložit slovo, poznat začínající písmeno ve slově
 11. Manuální zručnost - je zralé v grafických projevech ( kresba postavy), dobře ovládá pohyby svého těla. 

A co ještě:

 • Navazovat kontakty s vrstevníky,
 • Řešit případné problémy v kontaktu – nevztekat se, neubližovat, ale požádat dospělého o pomoc při řešení
 • Navazovat kontakty i s jinými dospělými, než jsou rodiče a prarodiče
 • Požádat, poděkovat, pozdravit
 • Vyjádřit slovně své potřeby
 • Znát své jméno a příjmení
 • Umět si natáhnout kalhoty, punčocháče, triko, mikinu…
 • Učit dítě, v jakém pořadí si má jednotlivé kusy obléci
 • Obout si boty, před obouváním si je před sebou srovnat, jak patří.
 • Skládat si oblečení, uklízet ho na určené místo
 • Zapínat knoflík
 • Dojít si samostatně a včas na záchod
 • Samostatně se umýt, utřít si ruce do ručníku, pouštět a zavírat vodu
 • Samostatně smrkat, vždy, když je to třeba
 • Zakrývat si ústa a nos při kýchání a kašlání
 • Mýt si ruce před jídlem, po jídle také pusu
 • Správně držet lžíci, starší děti příbor
 • Jíst samostatně, bez krmení, čistě
 • Neodbíhat od jídla, nerozptylovat se

Co potřebuje dítě do MŠ: 

 • přezůvky do třídy
 • chlapci tepláky, děvčata sukni, tepláčky, legíny, (v zimním období u Sluníček chlapci tepláky a ponožky)
 • pyžamo,
 • vhodné oblečení pro pobyt venku, vždy jiné než do třídy,
 • vhodnou obuv odolnou proti vlhku,
 • 1 plastový hrneček na pití (podepsaný)
 • v MŠ děti používají papírové kapesníky, kapesník látkový pouze pro pobyt venku (mít v oblečení na venek)
 • náhradní oblečení do sáčku v šatně (na kompletní výměnu),
 • prosíme rodiče, aby všechny věci řádně označili jménem, monogramem (např. lihovým fixem)