Prohlídka školy na dálku

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
31
Domácí tvoření - SKŘÍTEK
1
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
2
ZAČÍNÁ FILMOVÝ FESTIVAL - Videa z divadla
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
3
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
4
Noc Světlušek - přesun na 11. 11. 2022
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
NOC SVĚTLUŠEK PŘESUNUTA NA 11. 11.
5
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
6
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
7
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
8
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
9
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
10
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
11
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
12
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
13
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
14
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
15
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
16
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
17
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
18
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY PŘÍŠTÍ PÁTEK 18. 11. 2022
19
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
20
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
21
Třídní schůzky 1. čtvrtletí 2022/2023
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
22
Třídní schůzky 1. čtvrtletí 2022/2023
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
23
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
24
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
25
Výzva pro šachové hráče z řad našich žáků
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
26
Vystoupení Lukaváčku
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
27
Adventní nedělní kavárnička na Nebeské půdě
Vystoupení Lukaváčku
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
28
Vystoupení Lukaváčku
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
29
Vystoupení Lukaváčku
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
30
Vystoupení Lukaváčku
LISTOPAD - PLÁN AKCÍ
1
Vystoupení Lukaváčku
Výuka plavání
PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
2
Vystoupení Lukaváčku
3
Vystoupení Lukaváčku
4
Vystoupení Lukaváčku
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Praktické informace

Základní informace

 

 • Personální obsazení
 • Co potřebuje dítě do MŠ
 • Omlouvání dětí z MŠ
 • Dovednosti předškoláka před vstupem do školy 

Personální obsazení

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jitka Hájková

Zástupkyně ředitelky MŠ: Veronika Středová DiS.

Učitelky: Jana Valachová DiS., Natálie Jarišová DiS., Veronika Snovická DiS.

Asistent pedagoga: Marcela Kulhavá, Michaela Malíková

Školní asistent: Gabriela Vítková

 

Rozdělení tříd pro rok 2022/2023

Sluníčka (starší a předškolní děti) - Jana Valachová, Natálie Jarišová,

Hvězdičky (mladší děti) - Veronika Středová, Veronika Snovická

 

Kontakty:

e- mail MŠ (zástupkyně MŠ) ms@zs-ms-lukavice.cz

e-mail třída Sluníčka: mslukaviceslunicka@seznam.cz 

e-mail třída Hvězdičky: mslukavicehvezdicky@seznam.cz

mobilní telefon MŠ  723 649 932

pevnou linku MŠ a ŠJ  465 621 426

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ:

 • Vzhledem k situaci s Covid -19 jsou do MŠ přijímány pouze zdravé děti bez příznaků infekčních či jiných nemocí, to platí i pro rok 2022/2023. Snažíme se předcházet pro vás komplikovanějším situacím, které by mohly vzniknout. Děkujeme
 • v době nepřítomnosti omlouvá rodič své dítě na nejlépe na e- mail své třídy  mslukaviceslunicka@seznam.cz, mslukavicehvezdicky@seznam.cz, 
 • mobilní telefon MŠ 723 649 932 (hovor nebo sms),
 • od 1. 7. 2017 je povinné předškolní vzdělávání
 • zákonný zástupce předškolního dítěte neprodleně omlouvá (případ nemoci, či jiné rodinné situace,..) na e-mail třídy Sluníček, kde ho p. učitelky uloží pro případnou kontrolu,
 • budeme rády za omlouvání všech dětí z obou tříd na tyto e-maily.

 

Co potřebuje dítě do MŠ

 • přezůvky do třídy
 • oblečení do trídy: chlapci tepláky, kraťasy, holčičky sukni, tepláčky, legíny, ...
 • pyžamo
 • oblečení v šatně: v sáčku náhradní oblečení na kompletní výměnu při nehodě (přiměřené množství cca 2 kusy od všeho),  na venkovní aktivity jiné oblečení než do třídy
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (při horším počasí pláštěnku, př. gumáky)
 • na venkovní aktivity vhodnou obuv odolnou proti vlhku
 • 1 plastový hrneček s ouškem na pití (podepsaný lihovým fixem)
 • v MŠ děti používají papírové kapesníky v krabičce, na začátku roku prosíme o donesení 2 ks papírových ubrousků na otření pusy, nosu
 • do oblečení na ven papírové kapesníčky v kapsičce
 • prosíme rodiče, aby všechny věci řádně označili jménem, monogramem (např. lihovým fixem), u mladších dětí NUTNÉ

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

Od 6:30  -  do 16:00

Příchod dětí do MŠ od 6:30 - 8:00.

Příchody a odchody v jinou dobu lze domluvit po domluvě s p. učitelkami, se zástupkyní.

U nově nastupujících dětí v rámci adaptace na nové prostředí rády poradíme se začleněním a vhodnou dobou pobytu.

Po obědě je možné děti vyzvednout v 11:45 h.

Polední klid na lehátkách je přizpůsoben individuálně. Děti, které nespí, si chvíli odpočinou a poté mají klidové činnosti u stolečků.

Odpolední svačina probíhá od 14:00.

MŠ se uzamyká v 16:00.

 

ŠJ (více v záložce školní jídelna):

Obědy společně s úplatou za mateřskou školu se vybírají buď hotově u vedoucí školní jídelny nebo jsou zasílány platbami přes internetové bankovnictví,vždy v prvních dnech v měsíci.

Při nepřítomnosti vašeho dítěte se prosím odhlašujte do sešitu u kanceláře ŠJ – písemně alespoň 1den předem nebo telefonicky - 465 621 426, e-mailem: jídelna@zs-ms-lukavice.cz

 

 

DROBNÉ RADY PRO PŘEDŠKOLÁKY:

Připravili jsme pro Vás drobné rady, které jistě pomohou. Učitelka mateřské školy je výborným pozorovatelem, diagnostikem, psychologem a rádcem. Má zkušenosti ze své každodenní práce s dětmi a má možnost srovnání. Dejte na její názor a nedělejte zbytečné předčasné závěry. Správné rozhodnutí v tomto období může ovlivnit celý další vývoj dítěte.

Nástup do školy je důležitým sociálním mezníkem

Dítě v této souvislosti získává novou roli, stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku získává automaticky. Je limitována jen dosažením věku a odpovídající vývojové úrovně. Proto je obecně chápána jako potvrzení normality dítěte. Představuje aktuální a zásadní změnu životního stylu, zvýšení nároků a větší důraz na jejich plnění. Role školáka ovlivní rozvoj dětské osobnosti a prožití celého zbývajícího dětství. Zatím nemá přesnější náplň. Její představa se v této době realizuje na symbolické úrovni, ve formě hry. Dítě ve hře předvádí, co o škole ví a svoje zkušenosti doplňuje fantazií. Na této úrovni se mohou uplatňovat nevědomá přání i obavy u očekávané změny, o níž dítě zatím příliš neví.

Doba nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Ve věku 6-7let dochází k vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním a učením. Kompetence, které jsou potřebné k přijatelnému zvládnutí školních požadavků, můžeme rozdělit do dvou skupin:

- školní zralost

školní připravenost

Školní zralost: 

Stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. U nás se zjišťuje orientačně při zápisu do 1.tř., v případě pochybností psychodiagnostickými metodami v pedagogicko-psychologických poradnách. Na základě výsledků vyšetření nebo na žádost rodičů lze začátek školní docházky odložit: ve výjimečných případech uspíšit.

a) zrání organizmu, především jeho CNS – změna celkové kreativity, zvýšení emoční stability a odolnosti vůči zátěži,

b) lateralizace ruky, rozvoj motorické i senzomotorické koordinace a manuální zručnosti,

c) rozvoj zrakového a sluchového vnímání- schopnost vidění na blízko, vizuální diferenciace, tvaru, počtu, směru, vizuální integrace, schopnost sluchové diferenciace – rozlišení podobně znějících hlásek, správné výslovnosti,

d) koordinace činnosti obou hemisfér pro vnímání řeči,

e) schopnost uvažovat na úrovni konkrétních logických operací.

Školní připravenost:

Souhrn předpokladů, nezbytných pro úspěšné zvládnutí všech nároků školy.Subjektivní aspekt celkového problému vstupu do školy. Dítě musí mít nejen zmíněnérozumové předpoklady, ale musí být pro práci ve škole také emočně připravenoa motivováno. Má mít kladný postoj ke škole, k učební látce a ovšem i pozitivní vztahk učiteli a ke spolužákům. Je důležité, zda má dítě dostatečnou možnost aktivně se s celou situací vyrovnat, zda pociťuje, že celý proces ovládá, drží pod vlastní kontrolou.Je tomu tedy podobně, jako v jiných situacích, s nimiž se musí dítě vyrovnávat v průběhu svého života od samého narození.

Dovednosti předškoláka před vstupem do školy

 1. Znát svoje jméno, příjmení, jméno matky- otce, adresu svého bydliště,
 2. Znát jméno prezidenta, hlavní město české republiky,
 3. Umět počítat do 6-ti, seřadit čísla od nejmenšího po největší, pojmy - málo - méně - více, geometrické tvary,
 4. Znát základní i doplňkové barvy,
 5. Charakterizovat a znát - roční období, dny v týdnu,
 6. Orientovat se v čase - ráno, poledne, odpoledne, večer,
 7. Zvládnout osobní hygienu, oblékání - zapnout zip, knoflíky,
 8. Správně držet tužku - opora palce a ukazováčku, tužku drží pouze palec a ukazováček,    ostatní prsty tužky podpírají, nůžky (umět vystřihovat),
 9. Umět smyčku (zavazovat boty),
 10. Správnou výslovnost, vyjadřovat se srozumitelně ve větách, spontálně popisovat události, klást otázky a odpovídat na otázky, mít přiměřeně širokou slovní zásobu, rozložit slovo, poznat začínající písmeno ve slově
 11. Manuální zručnost - je zralé v grafických projevech ( kresba postavy), dobře ovládá pohyby svého těla. 

A co ještě:

 • Navazovat kontakty s vrstevníky,
 • Řešit případné problémy v kontaktu – nevztekat se, neubližovat, ale požádat dospělého o pomoc při řešení
 • Navazovat kontakty i s jinými dospělými, než jsou rodiče a prarodiče
 • Požádat, poděkovat, pozdravit
 • Vyjádřit slovně své potřeby
 • Znát své jméno a příjmení
 • Umět si natáhnout kalhoty, punčocháče, triko, mikinu…
 • Učit dítě, v jakém pořadí si má jednotlivé kusy obléci
 • Obout si boty, před obouváním si je před sebou srovnat, jak patří.
 • Skládat si oblečení, uklízet ho na určené místo
 • Zapínat knoflík
 • Dojít si samostatně a včas na záchod
 • Samostatně se umýt, utřít si ruce do ručníku, pouštět a zavírat vodu
 • Samostatně smrkat, vždy, když je to třeba
 • Zakrývat si ústa a nos při kýchání a kašlání
 • Mýt si ruce před jídlem, po jídle také pusu
 • Správně držet lžíci, starší děti příbor
 • Jíst samostatně, bez krmení, čistě
 • Neodbíhat od jídla, nerozptylovat se