Prohlídka školy na dálku

fulltext

Kaledar akci

P Ú S Č P S N
25
Třídní schůzky pro rodiče
25. , 26.4. a 29. 4. info k akcím
26
Třídní schůzky pro rodiče
27 28
Jeden svět na školách
29 30 1
PROVOZ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
2
AKCE KVĚTEN
3 4
ZÁPIS MŠ 2022/2023
5
Vyrábění s tatínky 5. 5.
ZÁPIS MŠ 2022/2023
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace o prezenční výuce od 12. 4. 2021

Informace o prezenční výuce od 12. 4. 2021Datum konání:
12.4.2021

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

v pondělí 12. 4. 2021 se otevřou dveře školy a my Vás tu u nich budeme s otevřenou náručí vítat. TENTOKRÁT VŠECHNY!!!J. Už se na vás ve škole moc těšíme.  

 

Zasíláme bližší informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 • Do školy mohou docházet pouze žáci zdraví, bez příznaků nemoci. Není požadováno žádné čestné prohlášení o bezinfekčnosti.  U dětí a žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr v pondělí a ve čtvrtek – bližší informace níže.
 • Po celou dobu pobytu ve škole (vyjma svačiny a oběda) musí mít žáci nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor. Prosíme i o náhradní v sáčku, jedna/jeden jistě dětem na celé dopoledne, případně i část odpoledne, nestačí.
 • Výuka se bude řídit platným rozvrhem hodin, podle kterého vyučovali žáci od 30. 11. 2020 (po prvním návratu do škol).
 • Školní jídelna je stále v provozu dle platných hygienických opatření.
 • Stejně tak není omezen ani výdej svačin. Kdo odebírá, bude mít v pondělí automaticky svačinu přihlášenou.
 • Provoz zájmových kroužků zatím nebude.

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Její provoz je organizačně velmi náročný, pokud není možno míchat žáky různých tříd, proto se předem omlouváme, pokud nevyhovíme všem tak, jak by potřebovali: 

Ranní ŠD - od 6:30 do 8:00

 • 1., 2. a 4. ročník, žáci budou od rána v oddělených odděleních pod dohledem paní vychovatelky Ivy Poláčkové, která bude zároveň vykonávat dohled nad oběma skupinami.
 • 3. ročník se zatím v týdnu od 12. – 16. 4. 2021 bude scházet v ranní ŠD ve své třídě, následně dle individuální konzultace s paní třídní učitelkou můžeme pozměnit.

Odpolední ŠD

 • 1. ročník - paní vychovatelka Iva Poláčková - provoz do 16:00 hodin. 
 • 2. a 4. ročník - paní vychovatelka Michaela Malíková - provoz do 15:00 hodin. 
 • 3. ročník – paní asistentka Pavlína Kultová – provoz do 15:00 (možná změna od dalšího týdne, dle aktuální situace).

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

 • U dětí a žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Pokud se testování dítě či žák nezúčastní, nesmí se prezenční výuky účastnit. Škola v tomto případě zajistí studijní materiál a sdělí obsah učiva nepřítomnému žákovi či dítěti a jeho zákonným zástupcům jako při běžné absenci.
 • Pravidelně v pondělí a ve čtvrtek (výjimečně v jiné dny, pokud žák nastoupí do školy v průběhu týdne).
 • Testování bude samoodběrem pomocí neinvazivních antigenních testů, kterými škola disponuje a u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (1 zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (lékař). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Organizace testování na naší škole:

 • Testování dětí, kteří půjdou ráno do ŠD

Od 6:30 do 7:15 za dohledu personálu školy se samostatně (případně se zákonným zástupcem) testuje ve školní jídelně neprodleně po vstupu do školy, kde následně vyčká 15 minut na výsledky a při negativním výsledku odchází do šatny a do ŠD. V případě pozitivního výsledku budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří jsou povinni si žáka bez prodlevy vyzvednout.

 • Testování dětí, kteří nenavštěvují ranní ŠD

V doprovodu zákonných zástupců - probíhá od 7:30 do 7:45 ve školní jídelně. Po výsledku testu (negativní) odchází žák do šatny a následně do ŠD ke své skupině.

Bez doprovodu rodičů, samotestování – probíhá ve třídě pod dohledem pedagoga v 7:45 (škola je pro tyto žáky otevřená od 7:30, po přezutí odchází do své třídy a vyčkají na testování ve své lavici), prosíme o dodržení včasného příchodu, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování běžné výuky.

Souběžně s testováním žáků ZŠ bude ve školní jídelně průběžně probíhat i testování dětí MŠ pod dohledem zákonných zástupců. Předem se tedy omlouváme, pokud se kapacitně do jídelny nevejdete a budete muset na testování vyčkat venku před školou.

 • Instruktážní video k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s

 

Děkujme žákům i rodičům, že jsou připraveni respektovat a dodržovat všechna nařízení, která jsou spojena s obnovením prezenční výuky. Není vyloučeno, že může dojít ke změnám v návaznosti na postupné uvolňování opatření. O případných změnách Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme také za to, že jste opět byli skvělými učiteli. Vedli jste si skvěle! 

Pokud máte nějaké nejasnosti či další nezodpovězené otázky, kontaktujte, prosím, paní třídní učitelku nebo ředitelku školy. Pokud to bude v našich možnostech, rády objasníme. 

 

Kolektiv ZŠ Lukavice

 

Přílohy, které spolu s těmito informacemi najdete také v emailu:

 • Letáček pro žáky - testování

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

 • Letáček pro rodiče – testování

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf